Pendahuluan Assignment Kenegaraan Pengajian

hidup kami sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang kami perolehisepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya akan datangsekali sahaja dalam hidup kami.Justeru itu, kami juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuandengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini iaitu “Asal Usul Kampung KodiangLama”. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepadasemua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepadapensyarah kami iaitu, Dr. Nor Azlah Sham Binti Rambley kerana beliau telah banyakmemberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang menjalankan ini. Tunjuk ajar beliauamat membantu kami dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkanini.Tidak lupa juga kepada Encik Ahmad Bin Nayan selaku ketua kampung kodianglama yang banyak membantu kami dalam memberi imaklumat dan penjelasanmengenai kampung kodiang lama.Selain itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahlikeluarga kami yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewanganbagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasamabagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalammenjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuanyang telah anda hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokonganamda semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.Sekian terima kasih.1.0 PendahuluanKodiang merupakan sebuah pekan kecil di dalam daerah Kubang Pasudinegeri Kedah,yang bersempadan dengan negeri Perlisiaitu Kampung KubangBeruang di Kodiang dan Kampung Sena di Arau, Perlis. Sebahagian besar3

Petua Membuat Tugasan Atau 'Assignment' Yang Baik

Pengalaman aku mengajar di Universiti selama 17 tahun banyak memberi pedoman dan panduan. Di sini ingin aku berikan 'tips' asas bagaimana ingin menulis tugasan yang baik. Diharapkan ia memberi sedikit pencerahan kepada pelajar-pelajar yang selalu ditugaskan supaya menyediakan suatu penulisan berkaitan dengan matapelajaran yang dipelajari.

Perkara pertama yang harus difikirkan ialah berkenaan dengan tajuk tugasan. Sekiranya tajuk telah diberikan maka kita tiada pilihan. Tetapi seandainya tajuk itu bebas, maka kita pilihlah tajuk atau isu yang kita suka baca.


Membuat tugasan semestinya memerlukan kepada pembacaan. Sekiranya isu yang kita pilih, kita sangat menyukainya maka masalah mencari bahan bacaan tidak menjadi masalah.

Kita ambil contoh, kita diberikan tugasan untuk menulis tentang sesuatu dasar kerajaan. Di sini kita carilah dasar apakah yang menjadi kesukaan kita untuk membacanya. Banyak dasar-dasar kerajaan yang telah dilaksanakan. Antaranya, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah; Dasar Ekonomi Baru; Dasar Penswastaan; Dasar Warga Emas Negara; Dasar Pendidikan Kebangsaan; Dasar Perumahan Negara; Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara; Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran; Dasar Sukan Negara dan berbagai-bagai dasar lagi.

Menjadi pelajar di zaman IT tidaklah sepayah dulu yang memerlukan kita pergi ke perpustakaan. Sekarang orang kata maklumat hanya di hujung jari. Buatlah carian melalui internet dan disusuli dengan membuat pinjaman buku di perpustakaan.


Seseorang pensyarah mungkin tidak menyukai sekiranya semua rujukan kita berdasarkan 'website' atau akhbar semata-mata! Kalau boleh biar ada buku, artikel dari jurnal, 'website', dan sedikit sahaja rujukan dari akhbar sebagai rujukan kita. Bukan apa, akhbar tidak boleh sangat kita percayai!

Rujukan kita sebaik-baiknya biarlah banyak. Kalau dapat 10 rujukan maka barulah boleh dikatakan memadai.

Langkah pertama, kita ceritakan tentang tujuan dan objektif sesuatu dasar tersebut. Kita juga mengetahui bahawa sesuatu dasar itu dibuat atau digubal bagi menyelesaikan sesuatu isu atau masalah yang dihadapi oleh rakyat.

Langkah seterusnya kita huraikan tentang pencapaian dan keberkesanan dasar itu sehingga kini. Rujukan kepada pembacaan amat diperlukan di sini supaya kita mengetahui kekuatan dasar tersebut. Berikan hujah-hujah berlandaskan kajian yang telah dibuat oleh orang lain. Nyatakan sumbernya di dalam penulisan kita. Setiap angka atau nombor yang dimasukkan dalam penulisan mesti dinyatakan sumbernya.


Sekiranya kita mengambil ayat orang lain, patah demi patah maka kita perlu membuat 'quotation' dan nyatakan sumber dan muka suratnya sekali di mana kita mengambil ayat tersebut. Tetapi sekiranya kita hanya mengambil isi dan membuat ayatnya sendiri maka memadai dengan kita nyatakan sumber penulisnya sahaja.

Kesilapan yang selalu pelajar buat ialah mereka tidak menulis sumber rujukan di akhir penulisan. Di dalam penulisan teks ada nama sipolan bin sipolan tetapi di dalam senarai rujukan tidak dinyatakan.

Cara menulis bibliografi atau rujukan juga mesti diperhatikan. Banyak cara yang boleh dibuat tetapi yang biasa ialah kita mulai dengan nama penulis, kemudian tahun, kemudian tajuk buku, kemudian tempat diterbitkan, dan akhirnya nama penerbit.

Kalau kita mempunyai 10 rujukan maka nama yang teratas dimulakan dengan A dan seterusnya mengikut abjad sehingga Z yang paling bawah. Bibliografi ini mesti disusun mengikut abjad dan kita tidak boleh meletakkan nama-nama penulis sesuka hati kita.


Disamping keberkesanan sesuatu dasar, kita juga seharusnya melihat kepada kelemahannya juga.

Setelah meneliti keberkesannya dan kelemahannya maka akhirnya kita perlu membuat cadangan kearah penambahbaikan kepada dasar yang kita pilih. Ia wajib dilakukan supaya penulisan kita nampak seperti ada ulasan dan kritikan kearah menjadikan dasar itu lebih mantap dan berkesan. Jika tidak, ia hanya menjadi satu tugasan yang berbentuk laporan semata-mata.

Pensyarah pantang melihat kesalahan ejaan dan kesalahan meletakkan noktah atau koma. Kesalahan yang selalu pelajar buat ialah seperti berikut; ".... menjadi panduan masyarakat .Rukunegara perlu dihayati...." Apa salahnya? Kesalahannya ialah sebelum noktah tiada ruang kosong dan untuk memulakan ayat baru selepas noktah perlu ada satu 'space'!

Apabila kesalahan yang 'simple' sebegini dibuat, ia menunjukkan bahawa penulis tidak membuat semakan dan hanya membaca sekali sahaja tugasan yang telah dibuat. Kita perlu membaca berulang kali supaya mana-mana ayat yang tergantung atau kesalahan ejaan dapat diatasi. Masalah ini lebih ketara sekiranya ia adalah tugasan kumpulan. Maksudnya ahli kumpulan tidak membaca penulisan tersebut dan hanya membiarkan seorang sahaja melakukan tugasan atau membuat penulisan.


Satu lagi ialah berkenaan dengan perkataan inggeris atau bahasa lain yang dipakai seharusnya dibezakan dengan perkataan melayu. Bagaimana ingin dibezakan? Lihatlah perkataan 'space' dan 'simple' di atas!

Kesimpulan perlu dibuat. Rata-rata pelajar menyimpulkan tugasan mereka yang mempunyai 10 muka surat dengan hanya satu atau dua ayat! Mana mungkin kita menyimpulkan penulisan kita dengan hanya satu ayat. Ia mesti lebih dan menerangkan intipati kepada penulisan kita.

Muka surat depan mesti ada. Kita meletakkan satu muka surat depan yang mana dituliskan tajuk tugasan, matapelajaran dan kodnya, si penulis dan kepada siapa tugasan itu dihantar. Muka depan seharusnya biar nampak menarik walaupun sesetengah orang mengatakan 'Don't judge the book by its cover'.


Dan sekeping kertas selepas itu yang menyenaraikan isi kandungan bersama muka suratnya juga akan nampak lebih tersusun.

Akhir sekali, penulisan kita seharusnya ada 'cover'. Jangan di'staple'nya saja begitu. Nampak tidak kemas! Kadang-kadang ia terburai kerana 'stapler'nya tidak terkena kesemua muka surat. Belanja sikit untuk membuat 'spiral binding' atau membeli 'plastic cover' yang mempunyai tetulang yang kita boleh 'slide' masuk di tepi tugasan kita.

Semoga bermanfaat!

0 thoughts on “Pendahuluan Assignment Kenegaraan Pengajian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *